چشم انداز


آرمان ما ایجاد مجموعه‌ای خلاق و پیشرو در زمینه پژوهش‌های بالینی و ارتقای سلامت و بهداشت است که بنا دارد با تولید دانش و فناوری تحقیقات در جهت افزایش آگاهی و حفظ ارتقای سطح سلامت جامعه در حد استانداردهای جهانی و اصلاح آن استانداردها در حد بضاعت خویش گام بردارد.

ما بر آنیم که با تکیه بر توانمندی‌های خویش و بهره گیری از تجارب دیگران، موجبات حضور برتر علمی پژوهشی دانشگاه را در سطح قابل قبول فراهم آوریم و به لطف الهی دست یابی به اهداف چشم انداز علمی کشور را تزکیه کنیم.

 ما مصمم هستیم تا با توجه به موقعیت و چهره کشورمان در منطقه و ویژگی‌های خاص استان قم بطور خاص ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات و ارزش های والای انسانی و اسلامی با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری در دانشگاه و توجه ویژه به استعدادهای دانشگاه بستر مناسبی را برای ارتقاء ظرفیت‌های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آنها و بکارگیری نتایج تحقیقات کاربردی و بنیادی با تأکید بر پژوهش‌های بالینی فراهم آوریم.

ما بنا داریم با تجهیز این واحد به آخرین فناوری اطلاع‌رسانی و استانداردهای مناسب در ترویج و بهبود کیفی فعالیت‌های پژوهشی بکوشیم.

ما مصمم هستیم طرح‌های تحقیقاتی مفید و کاربردی را در اسرع وقت تحت حمایت‌های همه جانبه خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب قرار دهیم.

 به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه، ‌اهداف کلان این واحد به این شرح تدویــن می‌گردد:

- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران

- توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج  آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل‌های بومی و ...

- بسط و توسعه ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای، ملی و جهانی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی

کمک و بسترسازی در ایجاد پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی بالینی