فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

وبینار آنافیلاکسی

وبینار آنافیلاکسی

وبینار تب و تشنج و اورژانسهای اطفال

وبینار تب و تشنج و اورژانسهای اطفال

اخبار

اخبار اختصاصی

آرشیو
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان در تاریخ 20 بهمن 99 برگزار شد.

1399/11/21
رجیستری

رجیستری

1399/07/01

اطلاعیه ها و رویدادها

آرشیو
کارگاه جستجوی پیشرفته جلسه اول

کارگاه جستجوی پیشرفته جلسه اول

کارگاه جستجوی پیشرفته جلسه اول 5/12/99

1399/12/09

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک

آیین نامه ها

نیاز سنجی

گردش کار تصویب طرح ها

راهنمای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی

مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی کودکان