جناب آقای دکتر احسان شریفی پور

معاون محترم تحقیقات و فناوری

سلام علیکم ؛

 

 

        با احترام؛ جلسه شورا پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه(س) در تاریخ 14/8/99 برگزار و طرح ها وپایان نامه های زیر تصویب گردید:

  1. - مقایسه ی هزینه اثر بخشی کشت خون رایج با روش بک تک (BACTEC) در تشخیص عفونت و تطابق با علایم آزمایشگاهی و بالینی در کودکان و نوزادان بستری در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم در سال 1398 (طرح با شماره ثبت 1729 ارائه شده توسط خانم دکتر مدرسی . داور دکتر زهرا موحدی با هزینه 11.920.000 ریال
  2. - بررسی اثر پاندمی کووید19 بر تعداد مراجعین سرپایی و بیماران بستری شده و مرگ و میر در اسفند1398-1399 ومقایسه با مدت مشابه سه سال قبل در بیمارستان کودکان حضرت معصومه قم جهت پیشگویی و مدیریت تامین و تخصیص منابع (طرح با شماره ثبت 1733 ارائه شده توسط خانم دکتر مدرسی. داور دکتر هانیه حاجیان با هزینه 10.570.000 ریال
  3. -  مقایسه روش کشت خون رایج (conventional Blood culture) با روش بک تک  (BACTEC)و  PCRجهت تشخیص عفونت در کودکان و نوزادان بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم ارائه شده توسط خانم دکتر مدرسی. داور دکتر سید محمدرضا رضوی با هزینه 816,900,000 ریال
  4. -    بررسی ارتباط سطح سرمی D- DIMER با سیر بیماری در کودکان مبتلا به کووید 19 . پایان نامه دکتری عمومی ،استاد راهنما دکتر حسین حیدری. دانشجو خانم دکتر محبوبه جعفری.بدون هزینه
  5. -    بررسی میزان اطلاعات مادران باردار از خصوصیات و عوارض شیر خشک در نوزادان، در مراجعین درمانگاه مراقبت قبل از بارداری و بیمارستان‌های شهداء، فرقانی و ایزدی، قم، سال 1399. پایان نامه دکتری عمومی استاد راهنما دکتر علیرضا سعادتی. دانشجو خانم دکتر مرضیه شریفی. بدون هزینه
  6. -    بررسی شیوع عفونت مجاری ادراری در کودکان دچار تب و تشنج بستری در بیمارستان حضرت معصومه (س) قم در سال 1399. پایان نامه دکتری عمومی، استاد راهنما دکتر مسعود حسنوند عموزاده. دانشجو خانم دکتر فاطمه مظفری. بدون هزینه