صورتجلسه شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

 

 

        با احترام؛ جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه(س) در تاریخ 26 شهریور 99  با حضور اعضاء هیات علمی کودکان برگزار و طر ح‌ها و پایان نامه های ذیل به تصویب رسید:

1-    طرح با عنوان: تعیین ارتباط پارامترهای گزارش شده در آنالیز ادراری با شدت بیماری کودکان مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان حضرت معصومه(س) قم."متعلق به آقای دکتر محمدرضا رضوی با کد رهگیری 1648 بدون هزینه تصویب و مقرر گردید پس از اصلاحات لازم در روش بررسی شدت بیماری و... ، توسط آقای دکتر اخوان سپهی داوری گردد.

2-     پایان نامه با عنوان: "بررسی تأثیر NAC بر سیر درمان پیلونفریت حاد در کودکان" استاد راهنما دکتر محسن اخوان سپهی، دانشجو رزیدنت اطفال، دکتر فهیمه اسماعیلی با انجام اصلاحات در همسان سازی عوامل مخدوش کننده، تصویب شد.

3-   پایان نامه با عنوان:"بررسی شیوع ناهنجاری های قلبی در نوزادان تک شریان نافی مراجعه کننده جهت اکوکاردیوگرافی به بیمارستان حضرت معصومه (س)در سال 1398"استاد راهنما دکتر ارجمندنیا، دانشجو دکتر ندا مینایی با انجام اصلاحات شامل تصحیح در روش کار و سایر موارد تذکر داده شده، تصویب شد.

4-    پایان نامه با عنوان: بررسی عوارض کلیوی لوتیراستام در نوزادان مبتلا به تشنج،در شهر قم از سال1394تا1399

استاد راهنما دکتر علیرضا سعادتی، دانشجو دکتر احمدی زاده تصویب شد.

فایل ها