صورتجلسه شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان

 

 

        با احترام؛ جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه(س) در تاریخ 30/4/99  با حضور اکثریت اعضاء برگزار و طر ح‌ها و پایان نامه های ذیل به تصویب رسید:

1-   طرح با عنوان تحلیل بقاء کودکان سرطانی مراجعه کننده مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه(س) قم.متعلق به خانم آرزو بهادری با کد رهگیری 1560 و هزینه 30550000ریال تصویب  گردید.

2-   بررسه مقایسه ای نتایج حاصل از کشت خون رایج با روش بک تک و تطابق آنها با علائم بالینی جهت تشخیص عفونت در کودکان مراجعه کننده به مراکزآموزشی درمانی قم متعلق به خانم دکتر سیده زینب مدرسی بدون هزینه تصویب گردید.

3-   بررسی اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی، عوارض و درمان آن در کودکان استان استان قم طی سالهای 99-94.متعلق به دکتر سیده زینب مدرسی بدون هزینه با کد 1638 ثبت گردید.

4-   بررسی سرواپیدمیولوژیک کووید 19 در کودکان مراجعه کننده، پرسنل و پزشکان مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه( س) قم با  هزینه 300000000ریال با کد رهگیری 1559 تصویب شد .

5-  بررسی حس بویایی در اطفال با سابقه ابتلا به کرونا متعلق به خانم دکتر نرگس علیزاده بدون هزینه با کد رهگیری 1632 تصویب گردید.

6-   پایان نامه دانشجویی با عنوان: بررسی شیوع و نوع بیماریهای مادرزدی قلب در اکو جنینی در مادران باردار با NT بالا در سونوگرافی جنینی در مادران باردار مراجعه کننده مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه( س) قم- دانشجو رضیه یوسف زاده

7-   پایان نامه دانشجویی با عنوان: بررسی مقایسه ای یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران قطعی و مشکوک به کرونا در کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه( س) قم. دانشجو محمد علی عامری

8-   پایان نامه دانشجویی با عنوان:بررسی دقت تشخیصی دماسنج‌های غیر تماسی اینفرارد در مقایسه با دماسنجهای جیوه ای در کودکان مراجعه کننده با شکایت تب به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه( س) قم در سال 1399. دانشجو سید مجتبی صنیعی نژاد

امضای اعضای حاضر:

 

فایل ها