02531625224   

 

آدرس ایمیل واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز: pediatriccrdc@muq.ac.ir   

 

آدرس: قم، بعد از میدان شهید زین الدین به طرف ترمینال،جنب مسجد امام حسن مجتبی(ع) بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت معصومه (س)، زیر زمین، واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

فایل ها