تاریخچه و معرفی واحد


در گذر از سیر تاریخی پیشرفت، رسالت دانشگاه ها از انتقال دانش صرف به تولید علم، دانشمند و پژوهشگر تغییر یافته است. قسمت بزرگی از مسئولیت  و بار پژوهش در هر کشور بر عهده دانشگاه ها و صنایع ست. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی های  ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یک جا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می توان مدیریت صحیح در منابع و هدایت پژوهش در بخش بهداشت و درمان کشور ایجاد کرد. به همین دلیل به جهت ناچیز بودن سهم پژوهش های بالینی علیرغم ظرفیت بالای منابع مطالعاتی و حضور جمع کثیری از اعضا هیات علمی و ... در بیمارستانها و اهمیت بالای این پژوهش ها به جهت ایفای نقش واسط در انتقال دانش بر گرفته از پژوهش های بنیادی و پاسخگویی به گروه هدف (بیماران)، در سال 81 کمیته سیاستگذاری تحقیقات بالینی با هدف بسترسازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی و توانمندسازی و فرهنگ سازی پژوهشی در بخش های بالینی بیمارستانهای آموزشی راه اندازی و پایه گذاری کرد. بر این اساس ابتدا در دانشگاههای علوم پزشکی: تهران، شهید بهشتی، ایران، تبریز و شیراز که بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند برای این امر انتخاب شدند و بتدریج در دانشگاه های دیگر نیز شکل گرفت
در حال حاضر پژوهش‌های بالینی و بیمارستانی تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارند و توجه جدی به این مقوله از اولویت‌های نظام کلان پژوهشی در علوم پزشکی به شمار می‌رود. به بیانی دیگر در حیطه علوم بالینی نیازمند ساختار و زیر ساختارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف و نیازمندی‌های مدیریت پژوهشی در مقام سیاست‌گذار و هدایت کننده نظام پژوهشی می‌باشیم.

در سال 1394 به طور اختصاصی در زمینه کودکان واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فوق تخصصی کودکان حضرت معصومه (س) راه اندازی گردیده است. هدف این واحد ایجاد مجموعه‌ای خلاق و پیشرو در زمینه پژوهش‌های بالینی و ارتقای سلامت و بهداشت کودکان است. ما بر آنیم که با تکیه بر توانمندی‌های خویش و بهره گیری از تجارب دیگران، موجبات حضور برتر علمی پژوهشی دانشگاه را در سطح قابل قبول فراهم آوریم و طرح‌های تحقیقاتی مفید و کاربردی را در اسرع وقت تحت حمایت‌های همه جانبه خود تا رسیدن به نتیجه مطلوب قرار دهیم. ما مصمم هستیم تا با توجه به موقعیت و چهره کشورمان در منطقه و ویژگی‌های خاص استان قم بطور خاص ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات و ارزش های والای انسانی و اسلامی با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری بستر مناسبی را برای ارتقاء ظرفیت‌های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آنها و بکارگیری نتایج با تأکید بر پژوهش های بالینی فراهم آوریم.

به منظور دستیابی به مأموریت فوق و با توجه به ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه، ‌اهداف کلان این واحد به شرح زیر می باشد:

هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه‌سازی استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران، توانمندسازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه و تهیه دستورالعمل‌های بومی و بسط و توسعه ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای و ملی از طریق عقد قراردادها، تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی ازجمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف، مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی، مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله، مشاوره در نحوه مرجع نگاری، مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر از جمله مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم، مشاوره در جهت چگونگی چاپ و انتشار کتب بالینی در انتشارات دانشگاه می باشد.
 

 

تاریخچه و معرفی واحد