اهداف و برنامه ها


هدف کلی:
هدف کلی واحد ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب پژوهشگران به ویژه اعضای محترم هیئت علمی بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی و کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای، گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران می باشد.

اهداف ویژه:
-هدفمند نمودن پژوهش های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش و بهینه سازی استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران
-بهره‌گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
-ارتقاء و توسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
-افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد پژوهشگران در زمینه مشکلات بالینی
-آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با پژوهش
-آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
-توانمندسازی پژوهشگران
-تربیت نیروی انسانی محقق

برنامه های واحد:
-تلاش در جهت هماهنگی بیشتر تحقیقات در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت تحقیقات و کاربردی ساختن آنها برای حل مشکلات سلامت جامعه
-هدایت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اعضای هئیت علمی محترم به سمت اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه
-بسترسازی مناسب جهت انجام پژوهشهای کاربردی و شناخت مشکلات آموزشی، بهداشتی و درمانی
-بهره‌برداری پژوهشی از ثبت الکترونیکی پرونده‌های بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی
-بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین مراکز تحقیقاتی از طریق انجام پژوهش های مشترک
-بسترسازی جهت دسترسی مناسب به تجربیات محققین
-توسعه تحقیقات دانشجویی در مقاطع مختلف شامل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، دستیاری تخصصی
-حمایت همه جانبه از پژوهشگران و محققین علاقه‌مند
-بررسی و پیگیری ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز واحد جهت مدیریت فعالیتهای پژوهشی
-تلاش در جهت افزایش دسترسی دانشجویان، محققان و اساتید محترم، به منابع الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی
-برنامه‌ریزی در جهت برگزاری همایش‌ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان
-ارائه مشاوره به پژوهشگران علاقه مند در موارد زیر:
            - جستجو در منابع الکترونیک
            - پروپوزال نویسی
            -متدولوژی طرح تحقیقاتی
            -تجزیه و تحلیل آماری داده ها
            - نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
            - مقاله نویسی فارسی و انگلیسی

 

فایل ها