• 1399/08/15 - 11:32
  • 23
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

یازدهمین جلسه شورای پژوهش

یازدهمین جلسه شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات کودکان در تاریخ 14آبان 99 برگزار شد.

یازدهمین جلسه شورای پژوهش واحد توسعه تحقیقات کودکان در تاریخ 14آبان 99  با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 37581