منوی اصلی
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 453
بازديدکنندگان امروز: 70
کل بازديدکنندگان: 133444
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.3750 ثانيه
آخرین تاریخ بروزرسانی: 1399/7/5
شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مجری

 


شرايط و ضوابط احراز صلاحيت مجري


اين آئين‌ نامه با هدف  تعيين مشخصات  و شرايط احراز صلاحيت افراد به‌عنوان مجري طرح‌هاي تحقيقاتي طرف قرارداد و مورد حمايت دانشگاه علوم پزشکي قم تنظيم گرديده است و از زمان ابلاغ، اجراي آن الزامي مي‌باشد:

 
ماده 1: اهداف:

1-1- ارتقاي کمّي و کيفي طرح‌هاي تحقيقاتي دانشگاه


1-2- ايجاد انگيزه براي پژوهشگران دانشگاه در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي


1-3- پيشگيري از بروز مشکلات حقوقي و قانوني در اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي


1-4- اجرا و نتيجه‌بخشي به موقع طر‌ح‌هاي تحقيقاتي مصوّب دانشگاه


ماده 2: شرايط احراز صلاحيت مجري اول طرف قرارداد طرح:

2-1- اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي قم


2-2- اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه با حداقل مدرک کارشناسي در صورت احراز يکي از دو شرط زير مي توانند به عنوان مجري اول باشند و در غير اينصورت صرفاً همکار اصلي و يا مجري دوم خواهند بود.

 
الف- سابقه يک طرح پژوهشي خاتمه يافته قبلي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و يا مراکز تحقيقاتي وابسته به وزارت بهداشت (موارد خاص قابل بررسي مي‌باشند) به عنوان مجري دوم يا همکار اصلي و يا يک مقاله چاپ شده‌ اصيل (Original Article) حداقل داراي رتبه علمي- پژوهشي (به عنوان نويسنده‌ اول و يا مسئول).

 
ب- گذراندن کليه‌ي دوره‌هاي ضمن خدمت: روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته، جستجو در منابع الکترونيک و پروپوزال نويسي و احراز حداقل 75% از کل امتياز ضمن خدمت مربوطه. مشروط به آنکه فرد به طور همزمان در طرحي که در حال اجراست و حداقل 50% پيشرفت نموده است به عنوان مجري دوم و يا همکار اصلي فعاليت مي‌کند.

 
2-3- دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم با شرط تصويب طرح تحقيقاتي در کميته‌ تحقيقات دانشجويي و پذيرش مسئوليت اجراي طرح توسط يکي از اعضاي هيئت علمي به عنوان مجري دوم و يا همکار اصلي.

 
تبصره: در صورتي که دانشجو مجري طرح تحقيقاتي باشد، ضروري است مدت زمان اجراي طرح کمتر از بازه‌ي زماني باقيمانده تا زمان فارغ التحصيلي وي باشد. بديهي است صدور گواهي فارغ‌التحصيلي، منوط به تاييد اتمام طرح توسط معاونت تحقيقات و يا اعلام کتبي مجري طرح مبني بر درخواست تغيير مجري با تاييد سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي مي‌باشد.

 
ماده 3: شرايط احراز صلاحيت مجري دوم طرف قرارداد طرح:

3-1- اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي قم


3-2- اعضاي غير هيئت علمي با حداقل مدرک کارشناسي.

 
3-3- دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم براي طرح‌هاي مصوب کميته‌ي تحقيقات با رعايت الزامات قيد شده در بند 2-3.

 
3-4- پژوهشگران سازمان‌هاي خارج از دانشگاه با شرط داشتن مدرک کارشناسي ارشد و تاييد صلاحيت نامبرده در يکي از شوراهاي پژوهشي دانشگاه.

 
تبصره 1: در مقالات منتج از طرح‌هايي که مجري دوم آن‌ها خارج از دانشگاه ‌مي‌باشد، تعلق سازماني دانشگاه علوم پزشکي قم براي نويسنده‌ي اول و يا مسئول الزامي است.

 
ماده 4: سقف مجاز تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي مجريان طرح‌ها:

4-1- هر يک از مجريان طرح‌هاي تحقيقاتي در صورتي که عضو هيئت علمي باشند مي‌توانند بطور همزمان حداکثر در 3 طرح بعنوان مجري اول و در 3 طرح بعنوان مجري دوم و در صورتي که دانشجو باشند مي‌توانند در 1 طرح بعنوان مجري اول و در 2 طرح بعنوان مجري دوم نسبت به عقد قرارداد با دانشگاه اقدام نمايند. اين سقف مشمول طرح‌هايي که مجري با خارج از دانشگاه عقد قرارداد نموده است و يا هزينه‌ي طرح از خارج از دانشگاه تأمين شده است نمي‌گردد.

 
تبصره 1: طرح‌هاي مربوط به گرنت‌هاي پژوهشي جزء سقف تعداد قرارداد‌هاي مجاز براي يک پژوهشگر محسوب نخواهد شد.

تبصره 2: جهت ارتقاء فعاليت‌هاي کميته‌ي تحقيقات دانشجويي و ترغيب اعضاي هيئت علمي به همکاري با کميته، هر دو طرح مصوب اعضاي هيئت علمي در کميته‌ي تحقيقات دانشجويي به عنوان يک طرح طرف قرارداد با دانشگاه محسوب مي‌گردد.

تبصره 3: هر دو طرح مصوب حاصل از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي بعنوان يک طرح محسوب مي‌گردد.