طرح های کرونا:

1- بررسی سرو- اپیدمیولوژیک کووید 19 در کودکان و پرستاران بیمارستان کودکان استان قم

2- بررسی مقایسه ای یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در مبتلایان قطعی و مشکوک به کرونا ویروس 2019 در بیمارستان حضرت معصومه (س)

3-بررسی یافته های سرولوژیکی کودکان مشکوک به کووید 19 و ارتباط آن با نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی کودکان بستری در بیمارستان حضرت معصومه از اسفند 98 تا خرداد 99

4-بررسی یافته های سرولوژیکی کودکان مشکوک به کووید 19 با تظاهرات گوارشی بدون علائم ریوی بستری در بیمارستان حضرت معصومه از دی ماه 1398 تا خرداد 1399

5- بررسی حس بویایی در کودکان با سابقه ابتلا به کرونا

 

کارگاههای ویژه کرونا: 

1-کلاس آموزشی مواجهه با کورنا ویروس

کلاس آموزشی مواجهه با کورنا ویروس جدید 2019 در تاریخ 27 بهمن ماه 1398 در سالن اجتماعات بیمارستان جهت پزشکان،دستیاران کودکان،گروه پرستاری، آزمایشگاه و پارکلینیک و خدمات و پشتیبانی برگزار گردید.

2-کلاس آموزشی سلامت روان و خود مراقبتی در بحران کرونا

در تاریخ 17 اسفند 1398 در بیمارستان کودکان برگزار شد.

فایل ها