اخبار


دانشجوی رزیدنت اطفال جناب آقای دکتر محمودی پایان نامه‌ی رزیدنتی خود را با عنوان"بررسی اثر سالبوتامول استنشاقی بر مدت زمان اقامت نوزادان و روند بهبودی تاکی پنه و وابستگی به o2 در نوزادان دچارتاکی پنه گذرای نوزادی در NICU : یک مطالعه کارآزمایی بالینی" در روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 دفاع نمودند.
جناب آقای دکتر محمد محمودی پایان نامه‌ی رزیدنتی اطفال خود را با عنوان"بررسی اثر سالبوتامول استنشاقی بر مدت زمان اقامت نوزادان و روند بهبودی تاکی پنه و وابستگی به o2 در نوزادان دچارتاکی پنه گذرای نوزادی در NICU : یک مطالعه کارآزمایی بالینی" با راهنمایی جناب آقای دکتر علیرضا سعادتی و مشاوره آمار جناب آقای دکتر امیر همتا در مرکز آموزشی پژوهشی، درمانی حضرت معصومه (س) در روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 از ساعت 12 الی 14 دفاع نمودند.
 ١١:٣٩ - دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوازدهمین جلسه مشاوره آمار مرکز و دومین جلسه در سال 98 در روز چهارشنبه 98/2/25 از ساعت 10 تا 12 با حضور جناب آقای دکتر همتا در مرکز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
یازدهمین جلسه مشاوره آمار در روز چهارشنبه 98/2/25 از ساعت 10 تا 12 با حضور جناب آقای دکتر همتا در مرکز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید.
 ١٢:٤٦ - چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری یازدهمین جلسه مشاوره آمار و اپیسدمیولوژی مرکز و اولین جلسه در سال 98،از ساعت 15-12 روز چهارشنبه98/2/18
برگزاری جلسه مشاوره آمار و اپیسدمیولوژی در سال 98،از ساعت 15-12 روز چهارشنبه98/2/18
 ١٤:١٠ - شنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه و اولین جلسه در سال 98،از ساعت 10-12 روز چهارشنبه98/2/11
در این جلسه با حضور اعضای حاضر در جلسه دو پروپوزال دستیاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
 ١٢:٤٣ - يکشنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دهمین جلسه مشاوره آمار و اپیدمیولوژی در روز چهارشنبه تاریخ 97/12/22
دهمین جلسه مشاوره آمار و اپیدمیولوژی با حضور جناب آقای دکتر همتا جهت دانشجویان و اعضای هیات علمی از ساعت 10 الی 13/30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز برگزار گردید.
 ١٢:٤٦ - شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>