اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضا

سمت

 

1

دکتر سید کمال اسحاق حسینی

ریاست بیمارستان رئیس شورا

 

2

دکتر جواد شاپوری

سرپرست واحد توسعه تحقیقات دبیر شورا

 

3

دکتر حسین حیدری

معاون آموزشی بیمارستان عضو شورا

 

4

دکتر امیر همتا

مشاور آمار و اپیدمیولوژی- عضو شورا

 

5

دکتر هادی زمانیان

مشاور پروپوزال نویسی و مقاله عضو شورا

 

6

دکتر مسعود حسنوند عموزاده

فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال- عضو شورا

 

7

دکتر حجت اله جعفری

فوق تخصص غدد اطفال- عضو شورا

 

8

دکتر علیرضا سعادتی

فوق تخصص نوزادان- عضو شورا

 

9

دکترسید محمدرضا رضوی

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال- عضو شورا

 

10

دکترسیده زینب مدرسی مصلی

متخصص اطفال- عضو شورا