لیست اخبار صفحه :1
بارگذاری طرح ها
طرح های پژوهشی

بارگذاری طرح ها

ثبت طرح های پژوهشی قدیمی در پژوهشیار

وبینار آنافیلاکسی
وبینار

وبینار آنافیلاکسی

برگزاری وبینار آنافیلاکسی توسط اساتید گروه اطفال در 30 دی 99

(Case Report)

(Case Report)

در خصوص صدور کد اخلاق در مقالات موردی طی نامه کسب تکلیف از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ، بررسی اخلاقی و صدورکد اختصاصی اخلاق در پژوهش جهت انتشار مقالات گزارش موردی (case report)ضروری می باشد

رجیستری
رجیستری

رجیستری

واحدتوسعه تحقیقات بالینی کودکان به رجیستری کشوری بیماریهای گوارش کودکان پیوست.

وبینار

وبینار

لینک وبینارهای دانشگاه تهران

کرونا

کرونا

شیوه نامه بهداشتی کرونا برای ادارات