وبینار هایپوناترمی اطفال

وبینار هایپوناترمی اطفال

وبینار اورژانسهای غدد اطفال

وبینار اورژانسهای غدد اطفال

وبینار اورژانسهای گوارش اطفال

وبینار اورژانسهای گوارش اطفال

فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

فعالیتهای انجام شده در زمینه کرونا

اخبار

اخبار اختصاصی

آرشیو
فراخوان دریافت مقاله کنفرانس بین المللی سلامت زنان

فراخوان دریافت مقاله کنفرانس بین المللی سلامت زنان

فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی سلامت زنان در دانشگاه شیراز

1401/04/12
شرایط طرح

شرایط طرح

1400/12/21

اطلاعیه ها و رویدادها

آرشیو
وبینار هایپوناترمی اطفال

وبینار هایپوناترمی اطفال

برگزاری وبینار هایپوناترمی در بیمارستان کودکان به همت واحد توسعه تحقیقات بالینی کودکان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قم

1401/04/12

میز خدمت

کتابخانه الکترونیک

آیین نامه ها

نظرسنجی

گردش کار تصویب طرح ها

کارگاهها و وبینارها

راهنمای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی